ירושלמי יבמות ו ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< | ירושלמי · מסכת יבמות · פרק ו · הלכה ד | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ד משנה[עריכה]

כהן גדול לא ישא את האלמנה בין אלמנה מן האירוסין בין אלמנה מן הנישואין לא ישא את הבוגרת רבי אלעזר ורבי שמעון מכשירין בבוגרת לא ישא את מוכת עץ ארס את האלמנה ונתמנה להיות כהן גדול יכנוס מעשה ביהושע בן גמלא שקידש את מרתא בת בייתוס ומינהו המלך להיות כהן גדול וכנסה שומרת יבם לכהן הדיוט ונתמנה להיות כ"ג אע"פ שעשה בה מאמר לא יכנוס כהן גדול שמת אחיו חולץ ולא מייבם

הלכה ד גמרא[עריכה]

(ויקרא כא) אלמנה לא יקח בין מן האירוסין בין מן הנישואין גרושה לא יקח בין מן האירוסין בין מן הנישואין לא ישא את הבוגרת ר' לעזר ורבי שמעון מכשירין בבוגרת שוין שלא יקח את מוכת עץ מה בין בוגרת מה בין מוכת עץ בוגרת כלו בתוליה במעיה מוכת עץ יצאו בתוליה לחוץ ואית דמחלפין לא ישא את מוכת עץ רבי לעזר ורבי שמעון מכשירין במוכת עץ ושוין שלא ישא את הבוגרת מה בין בוגרת מה בין מוכת עץ בוגרת עברו ימי הנעורים מוכת עץ לא עברו ימי הנעורים אחות מוכת עץ ר"מ ור"ש אומר לא יטמא לה וחכ"א יטמא לה יאות ר"מ ור"ש על דעתין דאילין תני מחלפתה שיטתין דרבנן תמן אינון אמרין נערה לא בוגרת בתולה לא מוכת עץ והכא אינון אמרין הכין א"ר הילא כל מדרש בעניינו תמן (שם) ולאחותו הבתולה פרט לאנוסה ולמפותה או יכול שאינו מוציא את מוכת עץ ת"ל (שם) אשר לא היתה לאיש את שהיתה בידי איש לא שהיתה על ידי אחר (שם) הקרובה לרבות את הארוסה אליו לרבות את הבוגרת מחלפה שיטתין דרבנין תמן אינון אמרין נערה ולא בוגרת בולה ולא מוכת עץ קרוב לא ארוסה אליו לא גרושה והכא אינון אמרין הכין א"ר הילא כל מדרש בעניינו אחותה לעולם היא בפנים עד שתצא לחוץ ארוסתו לעולם היא בחוץ עד שתכנס לפנים אנוסתו ומפותתו לא יכניס ואם כנס אין מוציאין מידו אנוסת חבירו ומפותת חבירו לא יכנוס ואם כנס מוציאין מידו לא ישא את הקטנה אבל נושא את הממאנת וממאנת לא בקטנה היא ממתינין לה עד שתגדיל אירס את האלמנה ונתמנה להיות כהן גדול יכניס ודכוותה אירס את הקטנה ונתמנה להיות כהן גדול יכניס קורא אני עליה אשה לא קטנה הערמה עשה שאל פיריו מהו ייתב לאמה בגויה שמעת וקיבלת עליה ותני' יצא שמה בעיר מקודשת הרי זו מקודשת אף בית שמאי מודה בה ואף רבי שמעון מודה בה ולא כרבי לעזר בן ערך דרבי לעזר בן ערך אומר המאמר קונה קניין גמור ביבמה כהן גדול שמת אחיו חולץ ולא מייבם הדא מסייעא למאן דאמר חליצה פטור ברם כמאן דמר חליצה קניין אומר לו עבור על דברי תורה: