ירושלמי ברכות ב ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< | ירושלמי · מסכת ברכות · פרק ב · הלכה ה | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ה משנה[עריכה]

האומנים קורין בראש האילן או בראש הנדבך מה שאין רשאין לעשות כן בתפילה:

הלכה ה גמרא[עריכה]

כיני מתניתה "הפועלים קורין בראש האילן והאומנין בראש הנדבך" ותני כן: (תוספתא הלכה ח) "מתפללים בראש הזית ובראש התאנה"; הא בשאר כל האילנות– יורד ומתפלל למטן. ובעל הבית לעולם יורד ומתפלל למטן. ולמה בראש הזית ובראש התאינה? ר' אבא ור' סימון תרויהון אמרין מפני שטרחותן מרובה.

תני: "הכתף, אע"פ שמשאו על כתיפו – הרי זה קורא את שמע. אבל– לא יתחיל. לא בשעה שהוא פורק ולא בשעה שהוא טוען, מפני שאין לבו מיושב. בין כך ובין כך – אל יתפלל עד שעה שיפרוק. ואם היה עליו משאוי של ארבעת קבין מותר. א"ר אמר רב/י יונתן: והוא ששיקל" מהו "ששיקל"? תרין חלקין לחורויי וחד לקומויי.

תני: "לא יהא מרמז בעיניו וקורא".

תני: "הפועלין שהיו עושין מלאכה אצל בעל הבית –הרי אילו מברכין ברכה ראשונה וכוללין של ירושלים ושל ארץ וחותמין בשל ארץ. אבל אם היו עושין עמו בסעודן או שהיה בעל הבית אוכל עמהן– הרי אילו מברכין ד' ברכות". א"ר אמר רב/י מנא: זאת אומרת, שאסור לעשות מלאכה בשעה שיברך. דלכן מה אנן אמרין יעשה מלאכה ויברך.

רבי שמואל בר רב יצחק בשם רב חונה: לא יעמוד אדם ויתפלל ומין מטבע בידו. לפניו אסור לאחריו מותר. ר' יסא היה צוררן ותופשן בידו. ולמדת הדין – א"ר אמר רב/י יצחק: (דברים יד כה): "וְצַרְתָּ הַכֶּסֶף בְּיָדְךָ" ובלבד בידך. ר' יוסי בר אבון הורי לר' הלל חתניה כן.

ר' חזקיה ור' יעקב בר אחא הוו יתבין בחד אתר והוה גבי ר' יעקב בר אחא פריטין אתת ענתא דצלותא ושרתון ויהבון לר' חזקיה קטר פורתיה לפורתיה ושרתון וערק א"ל אמר ליה, אמר לו ומה בידך. אמר ר' חנינא אף "מי שהיו מימיו על כתיפו" (משנה, פרה ז, ט) – הרי זה קורא את שמע ומתפלל. רב חונא אמר: קרית שמע ותפילה אינן צריכות כוונה? א"ר אמר רב/י מנא קשייתה קומי ר' פינחס ואפי' תימר קרית שמע ‏[1] צריכה כוונה – תפילה אינה צריכה כוונה? א"ר אמר רב/י יוסי קיימתיה כיי דמר ר' יעקב בר אחא בשם ר' יוחנן: הגיעוך סוף מלאכת המים שאינם מחוורין דבר תורה:

  1. ^ ה"ג: אינה צריכה כוונה