ירושלמי בבא מציעא א ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< | ירושלמי · מסכת בבא מציעא · פרק א · הלכה ד | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ד משנה[עריכה]

ראה את המציאה ונפל לו עליה ובא אחר והחזיק בה זה שהחזיק בה זכה בה ראה אותן רצין אחר המציאה אחר צבי שבור אחר גוזלות שלא פיריחו ואמר זכת לי שדי זכת לו היה צבי רץ כדרכו או שהיו הגוזלות מפריחין ואמר זכת לי שדי לא אמר כלום

הלכה ד גמרא[עריכה]

ריש לקיש אמר אבא כהן ברדלייה אדם זכה במציאה בתוך ד אמות שלו ר יוחנן אמר והוא שתפול לתוך ידו מתניתא פליגא על ריש לקיש נטל מקצת הפיאה וזרק בשאר אין לו בה כלום אמר תיפתר בשלא אמר יזכו לי בד אמות שלי ומור דבתרה נפל עליה ופרס טליתו עליה מעבירין אותו ממנה עוד היא בשלא אמר יזכו לי בד אמות שלי והתני רבי חייה שניהם שהיו מתכתשין בעומר ובא עני וחטפו מלפניהן זכה בו עוד היא בשלא אמר יזכו לי בד אמות שלי והתנינן ראה את המציאה ונפל עליה ובא אחר והחזיק בה זה שהחזיק בה זכה בה עוד היא בשלא אמר יזכו לי בד אמות שלי והתנינן קרוב לה מגורשת קרוב לו אינה מגורשת מחצה למחצה מגורשת ואינה מגורשת חזקיה אמר בשכר הליבלר היא מתניתא התיבון והכתיב ואני בעוניי הכינותי וגו והיכי אם בנתונין בתוך ידו עשיר הוא אי בשאינן נתונין לתוך ידו יש אדם מקדיש דבר שאינו שלו הוי אומר בנתונין בתוך ד אמות שלו אמר רבי אבין מהו בעוניי שאין עשירות לפני מי שאמר והיה העולם דבר אחר שהיה מתענה ומקדיש סעודתו לשמים תני האומר יזכה לי ביתי במציאה שנפלה לתוכה לא אמר כלום יצא שם למציאתו דבריו קיימין כהדא אריסיה דרבי בא בר מינא סליק לדיקלא אשכח גוזלין ונסתון אזל שאיל לרב לא א"ל כלום אזל חזר אמר רבי בא בר מינא קשייא לן הויתא חזר ותייתר ממציאתו