לדלג לתוכן

יחזקאל ג/כתיב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
<< | ספר יחזקאלפרק ג' • מהדורת הכתיב | >>


מפרשי יחזקאל ג

א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח

    א ויאמר אלי בן אדם את אשר תמצא אכול אכול את המגלה הזאת ולך דבר אל בית ישראל ב ואפתח את פי ויאכלני את המגלה הזאת ג ויאמר אלי בן אדם בטנך תאכל ומעיך תמלא את המגלה הזאת אשר אני נתן אליך ואכלה ותהי בפי כדבש למתוק

ד ויאמר אלי בן אדם לך בא אל בית ישראל ודברת בדברי אליהם ה כי לא אל עם עמקי שפה וכבדי לשון אתה שלוח אל בית ישראל ו לא אל עמים רבים עמקי שפה וכבדי לשון אשר לא תשמע דבריהם אם לא אליהם שלחתיך המה ישמעו אליך ז ובית ישראל לא יאבו לשמע אליך כי אינם אבים לשמע אלי כי כל בית ישראל חזקי מצח וקשי לב המה ח הנה נתתי את פניך חזקים לעמת פניהם ואת מצחך חזק לעמת מצחם ט כשמיר חזק מצר נתתי מצחך לא תירא אותם ולא תחת מפניהם כי בית מרי המה

י ויאמר אלי בן אדם את כל דברי אשר אדבר אליך קח בלבבך ובאזניך שמע יא ולך בא אל הגולה אל בני עמך ודברת אליהם ואמרת אליהם כה אמר אדני יהוה אם ישמעו ואם יחדלו יב ותשאני רוח ואשמע אחרי קול רעש גדול ברוך כבוד יהוה ממקומו יג וקול כנפי החיות משיקות אשה אל אחותה וקול האופנים לעמתם וקול רעש גדול יד ורוח נשאתני ותקחני ואלך מר בחמת רוחי ויד יהוה עלי חזקה טו ואבוא אל הגולה תל אביב הישבים אל נהר כבר ואשר [ואשב] המה יושבים שם ואשב שם שבעת ימים משמים בתוכם טז ויהי מקצה שבעת ימים ויהי דבר יהוה אלי לאמר

יז בן אדם צפה נתתיך לבית ישראל ושמעת מפי דבר והזהרת אותם ממני יח באמרי לרשע מות תמות ולא הזהרתו ולא דברת להזהיר רשע מדרכו הרשעה לחיתו הוא רשע בעונו ימות ודמו מידך אבקש יט ואתה כי הזהרת רשע ולא שב מרשעו ומדרכו הרשעה הוא בעונו ימות ואתה את נפשך הצלת     כ ובשוב צדיק מצדקו ועשה עול ונתתי מכשול לפניו הוא ימות כי לא הזהרתו בחטאתו ימות ולא תזכרן צדקתו אשר עשה ודמו מידך אבקש כא ואתה כי הזהרתו צדיק לבלתי חטא צדיק והוא לא חטא חיו יחיה כי נזהר ואתה את נפשך הצלת     כב ותהי עלי שם יד יהוה ויאמר אלי קום צא אל הבקעה ושם אדבר אותך כג ואקום ואצא אל הבקעה והנה שם כבוד יהוה עמד ככבוד אשר ראיתי על נהר כבר ואפל על פני כד ותבא בי רוח ותעמדני על רגלי וידבר אתי ויאמר אלי בא הסגר בתוך ביתך כה ואתה בן אדם הנה נתנו עליך עבותים ואסרוך בהם ולא תצא בתוכם כו ולשונך אדביק אל חכך ונאלמת ולא תהיה להם לאיש מוכיח כי בית מרי המה כז ובדברי אותך אפתח את פיך ואמרת אליהם כה אמר אדני יהוה השמע ישמע והחדל יחדל כי בית מרי המה