לדלג לתוכן

חפץ חיים על ספרא/ויקרא נדבה/פרק ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


ביאור - פרק ג

[עריכה]

( א ) תקריבו מלמד שהיא באה נדבת שנים:    דשנים יכולים להביא בהמה אחת לעולה מה שאין כן במנחה (מנחות קד, ב).
והלא דין הוא:    בלא קרא.
הרי היא באה נדבת שנים:    כדלקמן ריש פ"ה מדכתיב "והקריב".

( ב ) מנחה אינה באה נדבת שנים:    כדכתיב בה 'נפש' [שם במנחות].

( ג ) מנחה שאין וכו':    שהשיריים נאכלין לכהנים.
שהיא באה חובת צבור:    בהמות הבאות לתמידין ומוספין, וכן מנחת העומר דצבור מייתי לה.

( ד ) קרבנכם מלמד שהיא באה נדבת צבור:    שהצבור מתנדברים עולה. גם מותרות נקראו 'נדבת צבור' שקונין בהם עולות לקייץ המזבח כדתנן בשקלים פרק ו (משנה, שקלים ו), אכן(?) האי קרא דהכא לא מיירי בזה.

( ה ) עולת העוף תוכיח שהיא באה נדבת שנים:    כדלקמן ריש פ"ח.

( ו ) שלמים יוכיחו שבאין חובת צבור:    שלמי עצרת.

( ח ) צבור שהוא מביא עולת חובה בכל יום:    דהיינו התמידין.

( ט ) מה לצבור שאינו מביא עולת העוף נדבה:    דין הוא להם שהרי גם אינן מביאין אותה חובה.

( יא ) את קרבנכם:    ממקום שהיחיד מביא וכו', פי(?) למעוטי רובע ונרבע ומוקצה ונעבד ונוגח.