הקוראן המבורך סורה 58 (תרגום דאר אלסלאם)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

סורה 58: אל-מוג'אדִלה (המתנצחת)[עריכה]

בשם אללה הרחמן הרחום

1 אכן, אללה שמע את דבריה של האישה אשר התנצחה אתך בנוגע לבעלה ואשר התלוננה לאללה. ואללה שמע את שיחתכם, כי אכן אללה הכול שומע והכול רואה.

2 אלה מקרבכם אשר נמנעים מנשותיהם, הן לא אימהותיהם, כי אין להם אימהות מלבד אלה אשר ילדו אותם! ואכן הם אומרים דבר מגונה וכוזב, ואכן אללה חנון המרבה לסלוח.

3 ואלה מקרבכם אשר מונעים מעצמם את נשיהם, כאילו היו אימהותיהם, ולאחר מכן חוזרים בהם מדבריהם, יפדו עבד לפני שיגעו שוב זה בזה. בזה אתם מוזהרים, ואללה בקי היסב בכל אשר אתם עושים.

4 וזה אשר אינו מוצא, יצום חודשיים ברציפות, לפני שישובו לגעת זה בזה. וזה אשר אינו יכול, יאכיל שישים עניים. זאת, כדי שתאמינו (באמונה שלמה) באללה ובשליחו. אלו הם החוקים אשר חוקק אללה, ולכופרים יהיה עונש כואב.

5 אכן, אלה אשר מתעדים לאללה ולשליחו, יושפלו ויבוזו כפי שהושפלו ובתו אלה שהיו לפניהם. ואכן, הורדנו אותות בהירים, ולכופרים יהיה עונש משפיל.

6 יום שבו אללה יקים את כולם לתחייה, ויודיע להם כל אשר עשו. אללה מנה את זה והם שכחו את זה. ואללה עד לכל.

7 אינך רואה שאללה יודע את אשר בשמיים ובארץ, ולא יהיה סוד בין שלושה, אלא שהוא הרביעי שאיתם, ולא בין חמישה, אלא שהוא השישי שאיתם. ולא פחות ולא יותר מכך, אלא כשהוא איתם היכן שיהיו. ולאחר מכן, הוא יגיד להם את כל אשר עשו, ביום תחיית המתים, אכן אללה יודע הכול.

8 הלא ראית את אלה אשר נאסרה עליהם ההסתודדות? ולאחר מכן שבים למה שנאסר עליהם, ודנים ביניהם בסתר על חטאים ואלימות ומרדנות בשליח? וכאשר הם באים אליך, הם מברכים אותך לשלום, אך לא כמו שאללה ציווה לברך אותך, ואז תוהים בינם לבין עצמם: “מדוע אללה אינו מעניש אותנו על דברינו?”, אך הגיהינום תספיק להם, בה הם יישרפו, ומר יהיה גורלם!

9 הוי אלה אשר האמינו, כאשר אתם משוחחים בפרטיות, אל תסתודדו בחטא, ברשעות ובמרדנות בשליח, אלא שוחחו על צדק ועל חסד, ויראו מאללה אשר אליו תשובו!

10 התקבצויות חשאיות הן מהשטן, וזאת כדי להסב צער לאלה אשר האמינו, אך הוא אינו יכול לפגוע בהם, אלא אך ורק ברשות אללה. ועל אללה צריכים להישען המאמינים.

11 הוי אלה אשר האמינו, כאשר נאמר לכם לפנות מקום באסיפה, פנו מקום, ואללה יפנה לכם מקום. וכאשר נאמר לכם לקום, קומו. אללה יעלה בדרגות את אלה מקרבכם אשר האמינו ואת אלה אשר ניתן להם הידע, כי אללה בקי באשר אתם עושים.

12 הוי אלה אשר האמינו, כאשר אתם נועדים עם השליח, הקדימו לתת צדקה לפני ההתייעצות איתו. ואם לא תמצאו (מה לתת),ואכן אללה הוא הסולח והרחום.

13 ואם פוחדים אתם להתרושש אם תקדימו לתת צדקה לפני השיחה הפרסית עם הנביא, יסלח לכם אללה אם תקפידו לקיים את התפילה, ושלמו את הזכאת ושמעו בקול אללה ושליחו, כי אללה יודע את מעשיכם.

14 הלא ראית את אלה אשר כרתו ברית עם האנשים אשר אללה זעם עליהם? הם אינם מכם ואינם מהם, ויישבעו שקר (שהם מוסלמים) ביודעין.

15 אללה הכין להם עונש חמור, כי אכן מרושע הוא המעשה אשר הם עושים.

16 הם לקחו לעצמם את שבועת השקר שלהם כמחסה, וידיחו אנשים מדרכו של אללה, ולכן מחכה להם עונש נוראי.

17 לא יועילו נכסיהם וילדיהם בכלל להם בפני אללה. הם שוכני האש, ובאש לעולם ועד ישכנו.

18 ביום אשר יקים אללה את כולם לתחייה, ישבעו לו כפי שהם נשבעים לכם, ויחשבו שהם הגיעו להישג, אך ללא ספק הם שקרנים.

19 השטן השתלט עליהם והשכיח מהם את זכרו של אללה. אלה הם המחנה של השטן, הלא אכן (ודאי) המחנה של השטן הם המפסידים.

20 אכן, אלו אשר מתנגדים לאללה ולשליחו יהיו הכי מושפלים ובזויים.

21 אללה קבע, “אכן אני אהיה המנצח, אני ושליחיי”, כי אללה הוא העזוז והחזק.

22 לא תמצא אנשים שמאמינים באללה וביום האחרון שמתחברים עם המתנגדים לאללה ולשליחו, ולו אפילו אם הם היו אבותיהם או בניהם או אחיהם או בני שבטם. אללה החדיר בלבבם את האמונה וסייע להם באמצעות רוח ממנו. הוא יכניס אותם אל גנים אשר נהרות זורמים מתחתיהם, שם הם ישכנו לעולם ועד. אללה מסופק מהם והם מסופקים ממנו. אלה הם במחנה של אללה, ואכן המחנה של אללה הם המצליחים!