חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (אזור תיירות מיוחד – עין בוקק-חמי זוהר) (מס' 2)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (אזור תיירות מיוחד – עין בוקק-חמי זוהר) (מס' 2) מתוך ספר החוקים הפתוח

הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (אזור תיירות מיוחד – עין בוקק–חמי זוהר) (מס׳ 2), התשפ״א–2021


ק״ת תשפ״א, 2160.


בתוקף סמכותה של ועדת השרים לעניין התמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו לפי סעיפים 12א, 12ד(ב)(2)(ז), 12ד(ד)(1), 12ד(ה)(3), 12ד(ו) ו־46(א) לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020 (להלן – החוק), לאחר ששקלה את הפגיעה בזכויות עקב ההכרזה, לאחר ששוכנעה כי אזור עין בוקק–חמי זוהר עומד בתנאים הקבועים בסעיף 12א(א)(1) ו־(2) לחוק, לאחר שקוימה התייעצות עם ראש המועצה האזורית תמר ונבחנה עמדתו, לאחר שהובאו לפניה עמדות שר הבריאות ושרת התיירות, וכן עמדת גורמי המקצוע במשרד הבריאות לעניין התקיימות מדדי התחלואה באזור עין בוקק–חמי זוהר כאמור בסעיף 12א(א)(1) לחוק ולעניין האפשרות לערוך בדיקות קורונה כאמור בסעיף 12א(א)(2) לחוק, ולאחר שהובאה לפניה עמדת משרד הבריאות כאמור בסעיף 12ד(ה)(3) ו־(ו) לחוק, מכריזה הוועדה לאמור:


הכרזה על אזור תיירות מיוחד
אזור עין בוקק – חמי זוהר מוכרז בזה אזור תיירות מיוחד (להלן – אזור תיירות מיוחד), מיום ט׳ באדר התשפ״א (21 בפברואר 2021) בשעה 07:00 עד יום ט׳ בניסן התשפ״א (22 במרס 2021).
יישובים בסביבת אזור התיירות המיוחד
היישובים המנויים בתוספת הם יישובים בסביבת אזור התיירות המיוחד לפי סעיף 12ד(ב)(1) לחוק.
הוראות באזור התיירות המיוחד
באזור התיירות המיוחד יחולו ההוראות המפורטות להלן:
(1)
אדם המתקיים בו האמור בסעיף 12ד(ב)(1) או 12ד(ב)(2)(ד) לחוק, לא יידרש לבצע בדיקת קורונה שהצגת תוצאתה היא תנאי לכניסה לאזור התיירות המיוחד יותר מפעם אחת בשבעה ימים, ובלבד שהבדיקה שביצע היא בדיקת קורונה שגרתית;
(2)
החובה האמורה בסעיף 12ד(א) לחוק לא תחול על אדם המגיע לקבלת טיפול רפואי דחוף בתחנת מגן דוד אדום באזור התיירות המיוחד, ובכלל זה חולה קורונה אשר מגיע לקבלת טיפול רפואי כאמור בסעיף 2ב(ד) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש״ף–2020;
(3)
חובת הבדיקה כאמור בסעיף 12ד(א) לחוק לא תחול על המפורטים להלן שמתקיים בהם תנאי מהתנאים המפורטים בסעיף 12ד(ב) לחוק
(א)
ילד שלא מלאו לו 11 שנים;
(ב)
אדם עם מוגבלות מהסוגים האלה:
(1)
מוגבלות שכלית התפתחותית;
(2)
אוטיזם;
(3)
הנמכה קוגניטיבית;
(4)
אדם עם מוגבלות שיש לו דיפורמציות במערכת הנשימה העליונה;
(5)
אדם עם מוגבלות פיזית, נפשית או קוגניטיבית, שאין ביכולתו להיבדק או לשתף פעולה עם הבדיקה מחמת מוגבלותו.

תוספת

(סעיף 2)

הר עמשא, נאות הכיכר, נווה זוהר, עין גדי, עין חצבה, עין תמר.


ז׳ באדר התשפ״א (19 בפברואר 2021)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.