דרך ה' חלק רביעי א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דרך ה':

פרק א - בחלקי העבודה:.

א. חלקי העבודה: כלל העבודה מתחלק לב׳ חלקים: הא׳ התלמוד, והב׳ המעשה:

ב. חלקי המעשה: המעשה מתחלק לד׳: הא׳ תמידי, הב׳ יומיי, הג׳ זמניי, הד׳ מקריי:

ג. התמידי הוא מה שיחויב בו האדם תמיד, כגון אהבת ה׳ ויראתו. היומיי מה שיחוייב בו בכל יום, והיינו הקרבנות בזמן הבית, ועכשיו התפלות וקריאת שמע. הזמניי מה שיחויב בו בזמנים ידועים, כגון שבתות וימים טובים. המקרי מה שיחויב בו לפי מה שיגיעו לו מן המקרים, כגון חלה ומעשר פדיון הבן וכיוצא. ובכל א׳ מאלה ימצאו ציווים ואזהרות, דהיינו עשין ולאוין, והם הם סור מרע ועשה טוב:

ד. עיקר העבודה בכלל: ואמנם עיקר כל הענינים האלה בדרך כלל נתבאר בח״א פ״ד, שהוא הפניה אליו ית׳ ובקשת קרבתו, כפי הדרכים אשר חקק לנו להיות מתקרבים לו ומתדבקים בו. והנה צריך שנשתדל להסיר כל מניעות הרע הדבק בחשך החומריות והעולם הזה, ולהתאמץ בהתקרבות לו עד שנדבק בו ונשתלם בשלימותו, שזה כל חפצו ית׳ וכל תכלית ברואו את הבריאה וכמ״ש:

ה. אך פרטי הענינים הם כפי מה שהוחקו חוקות האנושיות והעולם בכל בחינותיהם, והדרכים שניתנו לאדם להשתלם בשלימות, ולהשלים עמו את הבריאה כלה כפי סדריה בכל מחליקותיה בשרשיה ובענפיה. ונבאר עתה קצת מהם היותר שייכים ונוהגים בכל מקום ובכל זמן: