דברים רבה ג ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · דברים רבה · ג · ג · >>

הוסף ביאור

ג.    [ עריכה ]
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף מה כתיב למעלה (דברים ז, ט): "וְיָדַעְתָּ כִּי ה' אֱלֹהֶיךָ הוּא הָאֱלֹהִים הָאֵל הַנֶּאֱמָן" אמר רבי חייא בר אבא למה הדבר דומה לאוהבו של מלך שהפקיד אצלו פקדון ומת אוהבו של מלך בא בנו ומבקש את הפקדון מידו אמר לו תן לי הפקדון שהפקיד אבא אצלך אמר לו המלך מצאת אחר טוב ממני הפקדון שאצלי לא שמרתי אותו ולא קיפלתי אותו. כך כשחטאו ישראל בימי ירמיה אמר לו הקב"ה לירמיה לך אמור להם לישראל (ירמיה ג, ה): "מַה מָצְאוּ אֲבוֹתֵיכֶם בִּי עָוֶל" על כל מה שנשבעתי לאבותיכם לא קיימתי נשבעתי להם שאני מברך את בניהם שנאמר (בראשית כב, יז): "כִּי בָרֵךְ אֲבָרֶכְךָ וְגוֹ'" לא ברכתי אתכם ע"י משה שנאמר (דברים א, י): "ה' אֱלֹהֵיכֶם הַרְבֵּה אֶתְכֶם".

אמרתי לו שאני מוציא אתכם ברכוש גדול שנאמר (בראשית טו, יד): "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" לא עשיתי כך (תהלים קה, לז): "ויוציאם בכסף וזהב ואין בשבטיו כושל" לפיכך אמר משה (דברים ז, ח): "וּמִשָּׁמְרוֹ אֶת הַשְּׁבוּעָה" מן "וַיִּפְדְּךָ מִבֵּית עֲבָדִים" את יודע שהוא "הָאֵל הַנֶּאֱמָן".

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "כִּי ה' אֱלֹהֶיךָ הוּא הָאֱלֹהִים" א"ר לוי למה הדבר דומה לאוהבו של מלך כו' בא בנו מבקש את הפקדון אמר לו המלך לך והבא שני איסטרטין ושנים עשר בלביטון ועל ידיהן אני נותן לך את הפקדון כך אמר הקב"ה כשיצאו ישראל ממצרים אבותיכם הפקידו אצלי פקדון מנין שנאמר (שמות ג, טז): "פָּקֹד פָּקַדְתִּי אֶתְכֶם" אמר להן יבואו שני איסטרטין ושנים עשר בלביטון זה משה ואהרן ושנים עשר ראשי שבטים מנין שנאמר (במדבר א , ג): "תפקדו אותם לצבאותם אתה ואהרן ואתכם יהיו איש איש למטה".
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "הָאֵל הַנֶּאֱמָן" רבנין אמרי מאמונתו של ב"ו את יודע אמונתו של הקב"ה.

מעשה ברבי פנחס בן יאיר שהיה דר בעיר אחת בדרום והלכו אנשים להתפרנס שם והיו בידן שתי סאין של שעורים והפקידו אצלו ושכחו אותן והלכו להן והיה רבי פנחס בן יאיר זורע אותן בכל שנה ועשה אותן גורן וכונסן אחר שבע שנים הלכו אותן החברים לשם לתבוע אותן ליתן להן מיד הכיר אותן ר' פנחס בן יאיר אמר להם בואו וטלו אוצרותיכם הרי מאמונתו של בשר ודם אתה יודע אמונתו של הקב"ה.

ושוב מעשה בר' פנחס בן יאיר שהלך לעיר אחת והיו העכברים אוכלים בתחומה של אותה העיר באו ובקשו הימנו מה עשה רבי פנחס בן יאיר אמר להן למה אין אתם מפרישין מעשרותיכם כראוי מבקשין אתם שנערוב אתכם שאם אתם מפרישין מעשרותיכם כראוי אין עכברים אוכלין עוד אמרו לו אין ערב אותן והלכו העכברים ולא נראו עוד.

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף מעשה באדם אחד שהיה חופר שיחין לרבים בתו היתה הולכת בדרך ובאת לעבור בנהר ושטפה באו ואמרו לו לרבי פנחס כך הגיע לבתו של פלוני א"ל אי אפשר כיון שהיה עושה רצונו של הקב"ה במים אין הקב"ה מאבד את בתו במים מיד נפלה צוחה בעיר באתה בתו של פלוני אמרו רבותינו כיון שאמר ר' פנחס בן יאיר כך ירד מלאך והעלה אותה.

מעשה ברבי שמעון בן שטח שלקח חמור אחד מישמעאלי אחד הלכו תלמידיו ומצאו בו אבן אחת טובה תלויה לו בצוארו אמרו לו רבי (משלי י, כב): "ברכת ה' היא תעשיר" א"ל ר"ש בן שטח חמור לקחתי אבן טובה לא לקחתי הלך והחזירה לאותו ישמעאלי וקרא עליו אותו ישמעאל ברוך ה' אלהי שמעון בן שטח

הוי מאמונתו של בשר ודם אתה יודע אמונתו של הקב"ה שנאמן לשלם לישראל שכר המצות שהן עושין מנין ((שמות יב, יז): "ושמרתם את המצות") [(דברים ז, יא): "ושמרת את המצוה"] אבל מתן שכרן "וְהָיָה עֵקֶב תִּשְׁמְעוּן" בעקב אני פורע לכם: