לדלג לתוכן

דברים רבה א יג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי<< · דברים רבה · א · יג · >>


יג.    [ עריכה ]
"ה' אלהי אבותיכם וגו'". אמר רבי אליעזר בן יעקב להביט בברכותיו של משה יש בה מסוף העולם עד סופו מה כתיב אלף פעמים אלף פעם אין כתיב כאן אלא פעמים.

  • ד"א דבר אחר - פירוש נוסף"יוסף עליכם ככם" א"ר אחא יכולין היו ישראל לומר לו רבינו משה אנו יש בנו אחד מכל הדברים שאתה מוכיחנו וקבלנו תוכחותיך אלא שתקו לפיכך הוא אומר ככם צדיקים כיוצא בכם מקבלים תוכחות ושותקים.
  • ד"א דבר אחר - פירוש נוסף למה ברכן בלשון תוספת שתוספתו של הקב"ה יתירה מן העיקר בנוהג שבעולם אדם לוקח מחבירו ליטרא של בשר ואמר לו הוסיף לי כמה הוסיף לו אונקיא אבל הקב"ה תוספתו יתירה מן העיקר כיצד יצחק היה עיקר לאברהם ומה שהוסיף לו יותר מן העיקר שנאמר (בראשית כה, א): "ויוסף אברהם ויקח אשה וגו'". יוסף היה עיקר לאמו בנימין שהיה תוספת מנין שנאמר (שם ל, כד) "יוסף ה' לי בן אחר" מה כתיב (שם מו, כא) "ובני בנימין בלע ובכר ואשבל וגו'" הרי יותר מיוסף. חזקיה עיקר מלכותו י"ד שנה ומה שהוסיף לו הקב"ה יותר מן העיקר מנין שנאמר (ישעיה לח, ה): "הנני מוסיף על ימיך חמש עשרה שנה" שתוספתו של הקב"ה יתירה על העיקר לפיכך ברכן בלשון תוספת.

"ויברך אתכם". א"ר לוי למה הדבר דומה למלך שאמר לשר הצבא שילך לחלק ללגיונותיו מליטרא ליטרא של זהב הלך ונתן להן מחמשה חמשה זהובים ומי' זהובים. אמרו לו המלך אמר לך שתתן לנו מליטרא ליטרא של זהב ונתת לנו מחמשה חמשה זהובים אמר להן משלי הן כשיבא המלך הוא יתן לכם משלו כך אמרו לו ישראל רבינו משה הקב"ה לא נתן קצבה לברכותינו ואתה אמרת אלף פעמים אמר להם מה שברכתי אתכם משלי ברכתי כשיבוא הקב"ה "יברך אתכם כאשר דבר לכם":