ביאור:תורה נמשלה למים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, ולא מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

מדרש שיר השירים רבה א, יט':

נמשלו דברי תורה במים

 • מה מים מסוף העולם ועד סופו
כך תורה מסוף העולם ועד סופו
 • מה מים חיים לעולם
כך תורה חיים לעולם
 • מה מים מן השמים
כך התורה מן השמים
 • ומה המים מטהרים הגוף
כך תורה מטהרת הגוף
 • ומה המים יורדין טיפין-טיפין ונעשים נחלים-נחלים
כך תורה: אדם לומד שתי הלכות היום ושתי למחר עד שנעשה כנחל נובע
 • ומה מים אין אדם גדול מתבייש לומר לקטן: השקני מים
כך דברי תורה אין הגדול מתביש לומר לקטן: למדני פרק אחד, דבר אחד ,פסוק אחד, ואפילו אות אחת.
 • ומה מים כשאין אדם יודע לשוט בהם סוף שהוא מתבלע
כך דברי תורה, אם אין אדם יודע לשוט בהן ולהורות בהן, סוף שהוא מתבלע


ילקוט שמעוני - עקב:

רבי שמעון בן יוחאי אומר:

 • הרי הוא אומר "שתה מים מבורך" שתה מים ממי שעמך בעיר ואחר כך פרוש בכל מקום. וכה"א "היתה כאניות סוחר ממרחק תביא לחמה".
 • רבי שמעון בן מנסיא אומר "שתה מים מבורך" שתה ממים של בוראך ואל תשתה מים עכורים ותמשך עד דברי מינים
 • רבי עקיבא אומר הרי הוא אומר "שתה מים מוברך", בור תחלתו אין יכול להוציא טפת מים מאליו אלא מה שנותן לתוכו, כך תלמיד שלא למד מתחלתו כל דבר לא היה לו אלא מה שלמד.
 • "ונוזלים מתוך בארך" דומה לבאר: מה באר מנזלת מים חיים מכל צדדיה כך באין תלמידי חכמים ולמדין ממנו
 • והן הוא אומר "יפוצו מעינותיך חוצה ברחובות פלגי מים", נמשלו דברי תורה כמים חיים מה מים חיים לעולם כך דברי תורה חיים לעולם שנאמר כי חיים הם למוצאיהם.
 • ומה מים מעלין את הטומאה לטהרה כך דברי תורה מעלין את הטמא מטומאה לטהרה שנאמר "אמרות ה' אמרות טהורות".
 • ומה מים משיבין נפשו של אדם כך דברי תורה משיבין נפשו של אדם שנאמר "תורת ה' תמימה משיבת נפש"
 • ומה מים חנם לעולם כך דברי תורה חנם לעולם שנאמר "הוי כל צמא לכו למים ואשר אין לו כסף לכו שברו ואכלו ולכו שברו בלוא כסף ובלוא מחיר יין וחלב".
 • אי מה מים שאין להם דמים כך דברי תורה אין להם דמים, תלמוד לומר יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה.
 • אי מה מים אין משמחין את הלב כך דברי תורה כן, תלמוד לומר "כי טובים דודיך מיין", מה יין משמח את הלב כך דברי תורה משמחין את הלב שנאמר "פקודי ה' ישרים משמחי לב".


מקורות שונים:

 • מים יורדים ממקום גבוה לנמוך
כך אדם צריך ללמוד מתוך ענווה (אפילו מילדים קטנים)
 • מים שמטפטפים לאורך זמן חודרים גם דרך אבן
אפילו אדם שקשה לו ללמוד, אם יתעקש, אחרי הרבה זמן יצליח (ע"פ סיפור על רבי עקיבא)
 • מי שיודע לשחות יוציא מרגלית מהקרקעית ומי שלא יטבע
כך לפני שמתחילים להתעסק בחוכמות, יש ללמוד את הבסיסים
 • גשם שיורד בלילה, את השפעתו רואים רק לאחר שהשמש זורחת
כך גם דברי תורה, שמיידית לא רואים את השפעתם, אבל לאחר זמן הם זורחים (ר' בונם מפשיסחא)
 • דגים כשמוציאים אותם מהמימ מיד מתים
כך גם ישראל אם יפסיקו לעסוק בתורה
 • "פוטר מים ראשית מדון"
כך תחילת דינו של אדם, נידון על דברי תורה (סנהדרין ז ע"א)
 • "וילכו שלושת ימים... מה נשתה?"
תיקנו שלא יעברו שלושה ימים בלי קריאה בתורה