ביאור:שושנת יעקב/לחן 1

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

שושנת יעקב, לחן מסורתי, 1[עריכה]

מילים: מהמקורות. לחן: עממי


% Shoshanat Ya'akov
\version "2.18.2"
\relative c' {
\time 4/4
\key c \major
\tempo "Allegro" 4 = 120
% Part 1
\partial 8 e8 |
c' c b b a4. e8 | a8 16 16 g8 f e4. a8 | 8 4( b8) c8 4 d8 | \break 
e f e d e4. r8 | c4 b a8 4 e8 | a a g f e2 | \break
a4. b8 c8 4 d8 | e( f) e d a a b c | d d c( b) d4. 8 | \break
c8 c b( a) c2 | b8 b gis e16. 32 b'8 b gis e | c'4 d e4. r8 | \break
d8 d c( b) d4. e8 | c c b( a) c2 | b4.( f'8) e4 d | \break
e8 d c b a4 r8 g8 | c4. e8 g4. e8 | c4 4 4 4 | \break 
8( e4) 8 8 d4 r8 | c8 b a c b gis e4 | c'8( e4) 8 8 d4( c8) | \break
e4 4 c4. g8 |  c4. e8 g4. e8 | c4 4 4 4 | \break
c8 e4 8 8 d4. | c8( b a) c b gis e4 | c'8( e4) 8 8 d4 c8 | \break
e e e e c4. d8 | d d c b d d4( e8) | c c b a16 a c8 4 8 | \break
b4. f'8 e4 d | e8( d) c d e4. 8 | d8 d c b d d4. | \break 
c8 c b a c c4 8 | b4. f'8 e4 d |  e8( d) c b a4 r8_"D.C." \bar "|."
}
\addlyrics {
Sho -- sha -- nat Ya -- 'a kov tza -- ha -- la ve -- sa -- me -- cha 
bir -- 'o -- tam ya -- chad te -- khei -- let Mor -- de -- khai
Te -- shu -- 'a -- tam ha -- yi -- ta la -- ne -- tzach
ve -- tik -- va -- tam be -- khol dor va -- dor a -- ya -- yai
Le -- ho -- di -- ya' she -- kol ko -- ve -- kha 
lo ye -- vo -- shu ve -- lo yi -- kal -- mu la -- ne -- tzach
Lo ye -- vo -- shu ve -- lo  yi -- kal -- mu la -- ne -- tzach kol ha -- cho -- sim bakh
A -- ha a -- ha a -- ha -- ya -- ya -- yai A -- rur Ha -- man
a -- sher bi -- kesh le -- 'ab -- di
ba -- rukh Mord -- khai hay -- hu -- di
A -- ha a -- ha a -- ha -- ya -- ya -- yai A -- ru -- ra Ze -- resh
ei -- shet maf -- chi -- di
bru -- kha Es -- ter me -- gi -- na ba -- 'a -- di
A -- ru -- rim kol har -- sha -- 'im bru -- khim kol ha -- tza -- di -- kim
Ve -- gam Char -- vo -- na za -- khur la -- tov
A -- ru -- rim kol har -- sha -- 'im bru -- khim kol Yis -- ra -- 'el
Ve -- gam Char -- vo -- na za -- khur la -- tov
}