ביאור:מהו "ספר הברית"?

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


  • מאמר זה עוסק ב"ספר הברית" הנזכר בתורה. לספרים אחרים בשם זה, ראו ספר הברית.

שמות כד א ואל-משה אמר עלה אל-יהוה אתה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל והשתחויתם מרחק. 2 ונגש משה לבדו אל-יהוה והם לא יגשו והעם לא יעלו עמו. 3 ויבא משה ויספר לעם את כל-דברי יהוה ואת כל-המשפטים ויען כל-העם קול אחד ויאמרו כל-הדברים אשר-דבר יהוה נעשה. 4 ויכתב משה את כל-דברי יהוה וישכם בבקר ויבן מזבח תחת ההר ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל. 5 וישלח את-נערי בני ישראל ויעלו עלת ויזבחו זבחים שלמים ליהוה פרים. 6 ויקח משה חצי הדם וישם באגנת וחצי הדם זרק על-המזבח. 7 ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר-דבר יהוה נעשה ונשמע. 8 ויקח משה את-הדם ויזרק על-העם ויאמר הנה דם-הברית אשר כרת יהוה עמכם על כל-הדברים האלה.

ממקור זה עולה כי "ספר הברית" כולל את "כל המשפטים" מאת ה'. אך מהמקור המקביל בדברים נראה כאילו ספר הברית הוא רק "עשרת הדברים" ואילו ה"חוקים ומשפטים" אותם ציווה למשה ללמד לישראל:

דברים ד'

11 ותקרבון ותעמדון תחת ההר וההר בער באש עד-לב השמים חשך ענן וערפל. 12 וידבר יהוה אליכם מתוך האש קול דברים אתם שמעים ותמונה אינכם ראים זולתי קול. 13 ויגד לכם את-בריתו אשר צוה אתכם לעשות עשרת הדברים ויכתבם על-שני לחות אבנים. 14 ואתי צוה יהוה בעת ההוא ללמד אתכם חקים ומשפטים לעשתכם אתם בארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה.

אמנם ידוע כי רק את עשרת הדברות שמעו ישראל – ויש המצמצמים עד לשתים – אך כאן "בריתו" מזוהה איתם בלבד. אם כך מה הנכון?

נראה שתשובה אנו מקבלים במקורות הנוספים על התורה, שמציינים את ספר הברית ככולל את כל התורה, חוקיה ומשפטיה:

מלכים ב כג ב: "ויעל המלך בית ה' וכל איש יהודה וכל ישבי ירושלם אתו והכהנים והנביאים וכל העם למקטן ועד גדול ויקרא באזניהם את כל דברי ספר הברית הנמצא בבית ה'"

מלכים ב כג כא: "ויצו המלך את כל העם לאמר עשו פסח לה' אלהיכם ככתוב על ספר הברית הזה"

דברי הימים ב לד ל: "ויעל המלך בית ה' וכל איש יהודה וישבי ירושלם והכהנים והלוים וכל העם מגדול ועד קטן ויקרא באזניהם את כל דברי ספר הברית הנמצא בית ה'"


תגובות[עריכה]

אבל רש"י: "ספר הברית - מבראשית ועד מתן תורה ומצות שנצטוו במרה"

-- hagai hoffer, 2011-01-31 00:04:59

אכן שאלה מעניינת.

רבים מחכמי ישראל פירשו, שכל תרי"ג מצוות התורה רמוזות בעשרת הדיברות, ולפי זה אין סתירה - הברית אכן כוללת את כל התורה, וכולה רמוזה בעשרת הדיברות.

לפי רש"י, "אין מוקדם ומאוחר בתורה", ופרק כד בכלל נאמר לפני עשרת הדיברות (ד-ה בסיון).

-- אראל, 2011-01-31 07:38:51

אני חושב שזה בעצם תומך בהשערה, כי התורה שקיבל משה מסיני כוללת כל כל החוקים והמשפטים, בעוד כל סיפור הדברים והעלילות הם משהו שנוסף מאוחר יותר ולא מפי משה עצמו. על כל פנים פה מדובר לדעתי על מעין ספר כזה. והרי לא יעלה על הדעת שנכתבו בו העלילות עוד לפני שקרו!

-- hagai hoffer, 2011-01-31 12:13:29

אגב, זה גם מפריך את הטענה כאילו ישראל אמרו "נעשה ונשמע" מבלי שידעו על מה, שהרי יש פה ספר ברית שעליו נשבעו, ושמע בא כאן במובן נציית.

אבל עדיין קשה מדוע בכלל צריך היה את הסכמתם, הרי במעמד הר סיני אלוהים לא שאל אותם שום שאלות (לפי פשוטו של מקרא, מבלי להזדקק לדרשת 'כפה עליהם הר כגיגית')?

-- hagai hoffer, 2011-02-05 18:22:47

הוא אמר להם "אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי...". המילה "אם" רומזת שהיתה להם בחירה.

-- אראל, 2011-02-05 19:13:45

נכון, אם כי יחזקאל אומר ביחס לישראל הרוצים להיות ככל העמים -

יחזקאל כ לג: "חי אני נאם אדני ה' אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם"

יחזקאל כ לד: "והוצאתי אתכם מן העמים וקבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצתם בם ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה"

כלומר, היד החזקה היא לא רק האופן בו הוציא ה' את ישראל ממצרים אלא גם האופן בו הוא מולך עליהם.

כמובן שאפשר לומר, שזה מהרגע שכבר קיבלו עליהם.

אך עוד ניתן לשאול - איך אפשר לחייב את מי ש"לא איתנו פה היום"?...

-- hagai hoffer, 2011-02-05 20:32:51

מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של חגי הופר שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2011-02-16.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/messages/prqim_t0224_0