ביאור:הברית החדשה על-פי היהדות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, ולא מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

האם לפי היהדות יש איסור להאמין בברית החדשה[עריכה]

  • לא נראה שיש איסור להאמין בברית החדשה בדברים שאינם סותרים את חובת קיום המצוות והאמונה בתורה שבעל פה והאמונה בדברי חכמינו.
  • אין שום איסור להאמין שישוע יכול היה להיוולד בצורה ניסית ע"י שאלהים הכניס את מרים לעיבור בלא קריבה לגבר. אלהים כל יכול. אבל מי שמאמין שכך קרה בפועל הוא שוטה ו"פתי יאמין לכל דבר" (משלי יד טו), שכן אין עדות מעדים הנאמנים עלינו שזה אמנם קרה, ובהעדר עדות כזו, אין לנו סיבה להניח שכך קרה. ואמר החכם מכל אדם (קהלת א ט): "אין כל חדש תחת השמש".
  • אין שום איסור להאמין שישוע היה אדם בעל כוחות רוחניים (כמו "בבא") שריפא חולים במגע יד, גרש שדים, האכיל רעבים בלחם ודגים שהופיעו בצורה על-טבעית וכו'.
  • בחיי ישוע לא היתה שום בעיה להאמין כמו שהבינו תלמידי ישוע שהוא המשיח. מי שהאמין בכך לא נעשה כופר, כמו שחסידי חב"ד האמינו שהרבי מחב"ד הוא המשיח (וכמו שהאמינו רובם ככולם של בני הגולה בשבתאי צבי עד שנתגלה שקרו). אבל לאחר שנהרג, בידוע שאינו המשיח, כפי שכתב הרמב"ם על בר כוכבא.
  • כל הנ"ל אינם מעיקרי האמונה היהודית. ועל אף שהאמונה בביאת המשיח היא מעיקרי האמונה, מכל מקום אין עיקר הדבר אלא להאמין שהמשיח עתיד להיגלות ולגאול את עם ישראל מן הגלות, אבל שמו וזהותו אינם מעיקרי האמונה.
  • אבל המאמין שישוע בן אלהים או בשילוש, בגדרים שהם עבודה זרה או כפירה לפי היהדות, הרי הוא כופר ומין.
  • וכן המאמין שהמצוות שבתורה, כולן או חלק מהן או אפילו אחת מהן, בטילות לאחר ביאת ישוע, הרי הוא כופר ומין, שכן מעיקרי האמונה הוא להאמין שזאת התורה שבידינו היא שניתנה למשה רבינו בהר סיני ולא הוחלפה ולא תהיה מוחלפת, ואין ביד נביא שעמד או שיעמוד לאחר משה רבינו לתת תורה חדשה או לבטל הישנה שניתנה לנו מסיני. ומה שאמרו "מצוות בטילות לעתיד לבוא", אפשר שהכוונה לאחר שייחרב העולם הזה ונהיה כולנו נשמות ערטילאיות בגן עדן, או אפשר שאין הלכה כאותה המימרה. וגם לאחר שיבוא המשיח, לא תיבטל התורה שבידינו ולא תשתנה. (ועיין רמב"ם סוף הלכות מלכים)
  • ומה שצריך להאמין הוא, שתורתינו תורת אמת, וקיבלנו בהר סיני תורה שבכתב ותורה שבעל פה, וכל דברי חכמינו אמת לאמתה וכו'.
  • וצריך עוד להאמין שאם ישוע עבר על התורה ולכן חכמי ישראל דנו אותו למיתה, כך צריך להיות. כל העובר על התורה אפילו משה רבינו, והוא חייב מיתה לפי הכללים שמסורים לחכמינו, הורגים אותו, אין משוא פנים בדבר.

מה דעת חכמינו על הברית החדשה[עריכה]

כינוי שם הספר בפי חז"ל[עריכה]

בגמרא אנו מוצאים שחז"ל כינו את הספר בכינויי גנאי לקיים מה שנאמר (דברים יב, ג): "ואבדתם את שמם" ודרשו חז"ל (עבודה זרה מו א): "לכנות לה שם... לגנאי". ולכן (שבת קטז א): "רבי מאיר הוה קרי ליה: אָוֶן גליון. רבי יוחנן הוה קרי ליה: עֲוֹן גליון" (הקטע הושמט על ידי הצנזורה, ונמצא בספר חסרונות הש"ס).

האם ישוע היה כופר?[עריכה]

הסיכום דלהלן הוא בקיצור, ולקוח מספר אותו האיש

דעת הרמב"ם: ישוע נולד מאבא גוי ומאמא יהודיה. הוא חשב שהוא המשיח המיועד שלו מחכים עם ישראל. הוא היה כופר ופירש את התורה בדרך כזו שלא מחייבת שמירת תורה ומצוות ולכן חכמים הביאו למותו לפני שיספיק לגרור אחריו את העם.

רבי יום טוב ליפמאן מילהויזן (חי בפראג חבר את ספר הנצחון עיין אביגדור קרא): מוכיח שישוע נולד בצורה רגילה. ושמהברית החדשה עצמה מוכח שהוא לא כמו שטוענים הנוצרים שהוא אלהים (דהיינו שאלהים ירד לעולם בגופו של ישוע).

רבי יצחק בן משה הלוי: מעולם לא כיון המשיח המדומה לעשות עצמו אלוה כמו שטוענים הנוצרים.
בשום מקום מהבשורות הוא לא מכונה אלוה אלא האדון ישוע או בן האלהים להורות על רום מעלתו שהוא יותר ממשה רבינו שמכונה רק עבד ה' ולא בן ה', לפי הבנת תלמידיו המשובשת.
ישוע ותלמידיו היו עמי הארץ וציטטו הרבה פסוקים מהתנ"ך בצורה משובשת.
ישוע ותלמידיו ידעו קבלה בצורה משובשת והשתמשו בכח הטומאה.

מהו המשיח ומה מטרת ביאתו העתידית לעולם?[עריכה]