באר הגולה (רבקש) על אורח חיים יא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
| באר הגולה (רבקש) על שולחן ערוך אורח חיים יא |


סעיף א[עריכה]

(א) החוטיןמנחות מב ב; סוכה ט א כשמואל. הרי"ף ורא"ש.

(ב) שיאמר בתחילת הטווי — מרדכי הלכות ציצית.

(ג) ואם לא היו טווין — הרא"ש.

סעיף ב[עריכה]

(ד) וצריכין שזירה — ממשמעות גמרא דעירובין צו והרא"ש בהלכות ציצית בשם ספרי.

סעיף ג[עריכה]

(ה) אם נתפרקו משזירתן — הר"ן סוף פרק קמא דיום טוב.

סעיף ד[עריכה]

(ו) אורך החוטיםמנחות לט א לפירוש הרא"ש והרמב"ם בפרק א מהלכות ציצית.

/(ז) ויש אומרים י"ב — ר"ת וסמ"ג.

(ח) וכן נוהגין — הרא"ש.

(ט) ולמעלה — שם בגמ'.

(י) א' מהחוטים — הרא"ש.

סעיף ה[עריכה]

(כ) אין עושיןמנחות מב ב; סוכה ט א.

סעיף ו[עריכה]

(ל) אם עשאםסוכה שם.

סעיף ז[עריכה]

(מ) חוטין שאולין — נימוקי יוסף, וכן כתב בעיטור.

סעיף ח[עריכה]

(נ) המשתחוה לבהמהעבודה זרה מז א.

(ס) המשתחוה לפשתן — רמב"ם פרק א מההיא דעבודה זרה מז א.

סעיף ט[עריכה]

(ע) יעשה נקבמנחות מ ב.

(פ) ולא למטהמנחות מב א.