ספר החוקים של מדינת ישראל

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
ספר החוקים הפתוח

ספר החוקים הפתוח – לדף הפרויקט

חוקים לפי סדר אלפביתי[עריכה]

א - ב - ג - ד - ה - ו - ז - ח - ט - י - כ - ל - מ - נ - ס - ע - פ - צ - ק - ר - ש - ת

א[עריכה]

ב[עריכה]

חוק הבוררות
פקודת בזיון בית משפט
חוק הבחירות לכנסת
חוק ביטוח בריאות ממלכתי
חוק הביטוח הלאומי
חוק לביטול דינים שנושנו
חוק לביטול חוקי בלו שנושנו‏
חוק לביטול חיקוקים שנושנו‏
חוק לביטול המג'לה
חוק הביקורת הפנימית
חוק בית הדין לעבודה
חוק בית המשפט לעניני משפחה
חוק בית התפוצות
חוק בנימין זאב הרצל (ציון זכרו ופועלו)
חוק בנינים ציבוריים (מיתקני שתיה למים צוננים)
תקנות בנינים ציבורים (מיתקן שתיה למים צוננים) (פטור מחובת התקנה)
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חובת התקנת מיתקן שתיה והגשת מים צוננים)
חוק בנק ישראל
פקודת הבנקאות
חוק הבנקאות (רישוי)
חוק הבנקאות (שירות ללקוח)
פקודת בריאות העם
תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה ומיתקני מי שתיה)
חוק בתי דין מינהליים
תקנות בתי דין מינהליים (סדרי דין)
חוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון)
חוק בתי המשפט
תקנות סדר הדין האזרחי
תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק
חוק בתי משפט לענינים מינהליים

ג[עריכה]

ד[עריכה]

ה[עריכה]

חוק האזנת סתר
חוק ההגבלים העסקיים
חוק הגבלת משקל בתעשיית הדוגמנות
חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות
חוק הגבלת שירותי שמירה בבתים משותפים
דבר המלך במועצה על ארץ-ישראל (הגנה)
תקנות ההגנה (שעת חירום)
תקנות-שעת-חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית)
חוק הגנת הדייר
חוק להגנת חיית הבר
חוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה)
חוק הגנת הפרטיות
תקנות הגנת הפרטיות (קביעת מאגרי מידע הכוללים מידע שלא לגילוי)
חוק הגנת הצומח
חוק הגנת הצרכן
תקנות הגנת הצרכן (האותיות בחוזה אחיד ובתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן)
תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה)
תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה)
תקנות הגנת הצרכן (חישוב שיעור ריבית שנתי)‏
תקנות הגנת הצרכן (מתן שירות טלפוני)
תקנות הגנת הצרכן (פרסומת ודרכי שיווק המכוונים לקטינים)‏
צו הגנת הצרכן (סימון טובין)
חוק הגנת השכר
חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה)
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות
חוק ההוצאה לפועל
חוק החזקת תעודת זהות והצגתה
חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע
תקנות הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע
צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תקופת מבחן)
חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים
חוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים‏
חוק להסדרת הטיפול באריזות
חוק הסדרת מקומות רחצה
חוק להסדרת תוצרת אורגנית
חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד)
חוק הסכמים קיבוציים
חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות
חוק השבת אבידה
חוק ההתיישנות

ו[עריכה]

ז[עריכה]

ח[עריכה]

ט[עריכה]

י[עריכה]

כ[עריכה]

ל[עריכה]

מ[עריכה]

פקודת מאכל כשר לחיילים
פקודת המבחן
חוק-יסוד: מבקר המדינה
חוק מבקר המדינה
חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה
מגילת העצמאות
חוק מדידת מים
חוק המהנדסים והאדריכלים
חוק המוזיאונים
תקנות המוזיאונים
חוק המועצה להשכלה גבוהה
פקודת המועצות המקומיות
צו המועצות המקומיות (א)
צו המועצות המקומיות (ב)
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)
פקודת מחלקת העבודה
חוק המחשבים
חוק המים
חוק מימון מפלגות‏
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)
חוק מיסוי רווחי נפט
חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות
תקנות מיסוי תשלומים בתקופת בחירות
חוק המכר
חוק המכר (דירות)
חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות)
חוק-יסוד: הממשלה
חוק הממשלה
חוק למניעת הונאה בספרי תורה ובמגילות, בתפילין ובמזוזות
תקנות למניעת הונאה בתפילין ובמזוזות (סימון)
חוק למניעת הטרדה מאיימת‏
חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים
תקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים
פקודת מניעת טרור
חוק למניעת מפגעים
חוק למניעת מפגעים (בטיחות מקררים)
חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות)
תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מחצרים)
תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר ממבערי מזוט להסקה ביתית)
תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת)
תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר)
תקנות מניעת מפגעים (שמן משומש)
חוק בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם
חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון
חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם
פקודת מס הכנסה
תקנות מס הכנסה (קביעת אחוז נכות)
חוק מס ערך מוסף
תקנות מס ערך מוסף
תקנות מס ערך מוסף (רישום)
פקודת מסילות הברזל
פקודת המסים (גביה)
תקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות)
חוק המעבר
חוק המפלגות‏
דבר המלך במועצה על ארץ-ישראל (המקומות הקדושים)
חוק-יסוד: מקרקעי ישראל
חוק מקרקעי ישראל
חוק המקרקעין
חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות
חוק מרשם האוכלוסין
חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים
חוק-יסוד: משאל עם
פקודת המשטרה
חוק המשכון
חוק משק הדלק (איסור מכירת דלק לתחנות תדלוק מסוימות)
חוק משק הדלק (קידום התחרות)
חוק-יסוד: משק המדינה
פקודת המשקולות והמידות
חוק המתנה

נ[עריכה]

ס[עריכה]

ע[עריכה]

פ[עריכה]

צ[עריכה]

ק[עריכה]

ר[עריכה]

ש[עריכה]

חוק השבות
חוק השבת אבידה
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
חוק שחרור על־תנאי ממאסר
חוק השידור הציבורי
חוק שיווי זכויות האשה
חוק השיפוט הצבאי
חוק שירות בטחון
חוק שירות הביטחון הכללי
חוק שירות לאומי
חוק שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי)‏
חוק שירות לאומי-אזרחי‏
חוק שירות המדינה (מינויים)
חוק שירות המילואים
חוק שירות נתוני אשראי
חוק שירות הציבור (מתנות)
חוק שירות התעסוקה
חוק שירותי הדת היהודיים
תקנות שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר)
חוק שירותי תיירות
תקנות שירותי תיירות (מורי דרך)
חוק שכר מינימום
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד
חוק שלילת תשלומים מחבר הכנסת ומחבר הכנסת לשעבר בשל עבירה
חוק שמאי מקרקעין
חוק השמות
חוק השמירה על המקומות הקדושים
תקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים
חוק שמירת הנקיון
חוק שמירת הסביבה החופית
חוק שעות עבודה ומנוחה
תקנות שעות עבודה ומנוחה
חוק-יסוד: השפיטה

ת[עריכה]

מקורות חיצוניים[עריכה]

ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך, היוועצו בעורך-דין.