משנה פאה ג ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת פאה · פרק ג · משנה ב | >>

כתבי יד סרוקים של המשנה ב"אוצר כתבי יד תלמודיים" של הספרייה הלאומית


משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

המנמר את שדהו ושיר קלחים לחים, רבי עקיבא אומר, נותן פאה מכל אחד ואחד.

וחכמים אומרים, מאחד על הכל.

ומודים חכמים לרבי עקיבא בזורע שבת או חרדל בשלשה מקומות, שהוא נותן פאה מכל אחד ואחד ה.


נוסח הרמב"ם

[עריכה]

המנמר את שדהו ושייר קלחים לחים רבי עקיבה אומר פאה מכל אחד ואחד וחכמים אומרין מאחד על הכל ומודים חכמים לרבי עקיבה בזורע שבת או חרדל בשלשה מקומות שהוא נותן פאה מכל אחד ואחד.

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

[עריכה]

המנמר - מלקט שדהו מקומות מקומות, דמחזי כמנומר, לשון ונמר חברבורותיו (ירמיהו יג), שקצר התבואה שנתבשלה ראשון ראשון בשדה ג:

ושייר קלחים לחים - אותן שלא נתבשלו:

נותן פאה לכל אחד ואחד - כשחוזר ללקט הקלחים לחים ששייר. דנמור מפסיק ולאו אתחלתא דקצירה חשיבא ד:

בזורע שבת - ירק שקורין לו אניט"ו בלע"ז:

שהוא נותן פאה לכל אחת ואחת - מפני שאין דרכן לזרוע מהן שדה אחת, לפיכך חשובין כל אותן ערוגות כאילו כל אחת מהן שדה אחת. ושבת וחרדל חייבים בפאה אף על פי שאין נותנין פאה לירק, משום דלזרע עבידי וכמיני זרעים חשיבי. והלכה כחכמים:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

[עריכה]

(ג) (על הברטנורא) מפרש בירושלמי מקום הזבלין עולין תחלה. ופירש הר"ש כלומר מקומות המזובלים יותר בשדה שם התבואה ממהרות לעלות:

(ד) (על הברטנורא) והיא שיטת הראב"ד שהמחלוקת אינו אלא על המשויר לבדו וכ' עוד מ"מ מן הלח המשוייר נוטל מאחד על הכל בכל ענין על מה שליקט ועל מה ששייר כדברי חכמים:

(ה) (על המשנה) ואחד כו'. ולשון הר"ב אחת והוא תלוי בפלוגתא שבירושלמי שמואל אמר מפני שאין הראשון שבהן ממתין לאחרון שבהן ר' יוחנן אמ' מפני שדרכן לזרוע ערוגות ערוגו' על דעתי' דשמואל מפריש מכל קלח ע"ד דר"י מכל ערוגה. וגירסת הפנים אתיא אליבא דשמואל. ושל הר"ב כר"י. תוי"ט:

העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה כולל תוכן חדש (למעלה) ותוכן ישן (למטה).

יש לשלב ביניהם ואח"כ למחוק תבנית זו.


משנה הקודמת - משנה - סדר זרעים - מסכת פאה - משנה הבאה


משנה פתוחה

(ב) המנמר את שדהו, ושייר קלחים לחים –
רבי עקיבא אומר:
פאה מכל אחד ואחד;
וחכמים אומרים: מאחד על הכל.
ומודים חכמים לרבי עקיבא בזורע שבת או חרדל בשלושה מקומות,
שהוא נותן פאה מכל אחד ואחד.

משנה מנוקדת

נוסחאות ופירושים

נוסח הרמב"ם

המנמר את שדהו, ושייר קלחים לחים –
ר' עקיבה אומר:
פאה מכל אחד ואחד;
וחכמים אומרים: מאחד על הכל.
ומודים חכמים לר' עקיבה בזורע שבת או חרדל בשלושה מקומות,
שהוא נותן פאה מכל אחד ואחד.

פירוש הרמב"ם (לפי התרגום הקדמון)

פירוש הרע"ב

המנמר – מלקט שדהו מקומות מקומות, דמחזי כמנומר, לשון: "ונמר חברבורותיו" (ירמיהו יג), שקצר התבואה שנתבשלה ראשון ראשון בשדה.

ושייר קלחים לחים – אותן שלא נתבשלו.

נותן פאה לכל אחד ואחד – כשחוזר ללקט הקלחים לחים ששייר, דנמור מפסיק, ולאו אתחלתא דקצירה חשיבא.

בזורע שבת – ירק שקורין לו אניט"ו* בלע"ז. [* אניס]

שהוא נותן פאה לכל אחת ואחת – מפני שאין דרכן לזרוע מהן שדה אחת, לפיכך חשובין כל אותן ערוגות כאילו כל אחת מהן שדה אחת. ושבת וחרדל חייבים בפאה, אף על פי שאין נותנין פאה לירק, משום דלזרע עבידי, וכמיני זרעים חשיבי. והלכה כחכמים.